Upit konstante varijabli, pronađeno natuknica: 1

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...