Upit konveksan, pronađeno natuknica: 4

konveksan

konveksan (lat. convexus), izbočen, nabrekao, ispupčen (npr. konveksna zrcala, konveksne leće). Suprotno ...

konveksan skup

konveksan skup, svaki podskup A realnoga vektorskog prostora X koji zadovoljava uvjet da zajedno sa ...

konkavan

konkavan (lat. concavus: šupalj), uleknut, ugnut, izdubljen, udubljen. Suprotno: konveksan. Krivulja ...

ugao

ugao (prostorni kut). 1. U geometriji, dio prostora što ga tvori skup n zraka OA1, OA2, …, OAn sa zajedničkim ...