Upit krednjaci, pronađeno natuknica: 4

krednjaci

krednjaci (prema kreda) (Foraminifera), red praživotinja iz razreda korjenonožaca (Rhizopodia); dugi ...

numuliti

numuliti (lat. nummulus: novčić + -lit1), fosilni bentoski krednjaci (foraminifere) toplih mora (npr. ...

plankton

plankton (njem. Plankton, prema grč. πλαγϰτός: koji luta, lebdi), svi biljni i životinjski organizmi ...

pseudopodiji

pseudopodiji (pseudo- + -pod), lažne nožice; nestalni protoplazmatski izdanci neodređena oblika kod ...