Upit kristali, pronađeno natuknica: 92

bizmutinit

bizmutinit ili bizmutski sjajnik, rompski mineral, Bi2S3. Izduženi do igličasti kristali metalna sjaja, ...

bižuterija

bižuterija (franc. bijouterie), nakit, dragulj, ukrasni predmet; draguljarnica, trgovina nakitom; imitacija ...

bor (kemija)

bor (prema boraks), simbol B (borum), kemijski element (atomski broj 5, relativna atomska masa 10,811, ...

Braun, Karl Ferdinand

Braun [brạun], Karl Ferdinand, njemački fizičar i izumitelj (Fulda, 6. VI. 1850 – New York, 20. IV. 1918). ...

Bravais, Auguste

Bravais [bʀavε'], Auguste, francuski fizičar i mineralog (Annonay, 23. VIII. 1811 – Le Chesnay, 30. III. 1863). ...

brazilijanit

brazilijanit, monoklinski mineral sastava NaAl3(PO4)2(OH)4, srodan ambligonitu; prizmatski do izduženi ...

cirkon

cirkon (njem. Zirkon, možda od arap. zargūn: jarko crven < perz.), cirkonijev silikat, ZrSiO4 tetragonski ...

čvrsta otopina

čvrsta otopina (kristalna otopina), homogena smjesa dviju ili više izomorfnih tvari u kristalnome čvrstom ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

elektrolitska disocijacija

elektrolitska disocijacija, rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10