Upit kristali, pronađeno natuknica: 92

sumpor

sumpor (prema lat. sulphur, sulpur ili sulfur), simbol S (lat. sulphur), kemijski element (atomski broj ...

šećer

šećer ili saharoza (tur. şeker < perz. šeker < staroindij. śarkarā: šljunak; mljeveni šećer ili lat. ...

tekući kristal

tekući kristal, tvar koja se može naći u stanju sa svojstvima između tekućine i krutoga kristala a čine ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...

toplinsko širenje

toplinsko širenje, svojstvo tvari da pri promjeni temperature mijenja svoj volumen. Ako su tijela izduljena, ...

trinitrotoluen

trinitrotoluen (tri- + nitro[-spojevi] + toluen) (trotil), skraćeno TNT, vrlo jak eksploziv, 2,4,6-trinitrotoluen, ...

turmalini

turmalini (njem. Turmalin < singalski tōramalli), skupni naziv za trigonske minerale. To su aluminijevi ...

ulozi

ulozi (giht), nasljedna ili stečena bolest metabolizma kod koje se mokraćna kiselina gomila u tjelesnim ...

ultraljubičasto zračenje

ultraljubičasto zračenje (ultravioletno zračenje) (oznaka UV), elektromagnetski valovi valnih duljina ...

urea

urea (novolat. < grč. oὖρον: mokraća) (karbamid, mokraćevina), diamid ugljične kiseline, H2N–CO–NH2, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10