Upit krv, pronađeno natuknica: 227

Lewis, Sinclair

Lewis [lu:'is], Sinclair, američki književnik (Sauk Center, Minnesota, 7. II. 1885 – Rim, 10. I. 1951). ...

lijekovi

lijekovi (medikamenti, grč. φάρμαϰοı, lat. medicamenta), ljekovite tvari biljnog i životinjskoga podrijetla ...

liofilizacija

liofilizacija (prema liofilnost), sušenje u smrznutom stanju; primjenjuje se za sušenje materijala osjetljivog ...

López Velarde, Ramón

López Velarde [lo'pes bela'rδe], Ramón, meksički pjesnik (Jerez, Zacatecas, 15. VI. 1888 – Ciudad de ...

Ludbreg

Ludbreg, grad u Podravini, 25 km jugoistočno od Varaždina i 20 km sjeverozapadno od Koprivnice; 3594 st. ...

makija

makija (tal. macchia), gusta, nekoliko metara visoka vazdazelena sredozemna šikara, nastala degradacijom ...

malarija

malarija (tal. malaria < mala aria: loš zrak, prema nekadašnjem narodnom vjerovanju da loš zrak močvarnih ...

Mamoulian, Rouben

Mamoulian [mamulia'n], Rouben, američki redatelj armenskoga podrijetla (Tbilisi, 8. I. 1898 – Los Angeles, ...

matične stanice

matične stanice, stanice koje su sposobne pretvoriti se (diferencirati se) u više od 200 tipova ili ...

megakariociti

megakariociti (mega- + kario- + -cit), najveće stanice koštane srži, promjera 35 do 160 μm. Pripadaju ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >