Upit krv, pronađeno natuknica: 228

tipologija

tipologija (tipo- + -logija). 1. Dio znanstvene discipline koji predmete i pojave nekoga istovrsnog ...

toksini

toksini (od grč. τοξιϰὸν [φάρμαϰον]: otrov za strjelice), tvari koje stvaraju živi organizmi: biljke ...

transfuzija krvi

transfuzija krvi (lat. transfusio: prelijevanje), postupak liječenja krvnim pripravcima (lijekovima ...

transgenične životinje

transgenične životinje, životinje u organizam kojih je, u početku embrionalnoga razvoja, unesen (transferiran) ...

Trbuhović, Đuro

Trbuhović, Đuro (Đuka), hrvatski pjevač (bariton) i glumac (Zagreb, 9. IV. 1891 – Banja Luka, BiH, 31. I. 1968). ...

tripanosomijaza

tripanosomijaza (tripanosomoza), bolest uzrokovana bičašima iz roda Trypanosoma (→  vrtuljci ili tripanosomi). ...

trudnoća

trudnoća (drugo stanje, gestacija, gravidnost), stanje žene koja u sebi nosi novo biće; počinje oplodnjom ...

tunj

tunj (vjerojatno dalmatorom. prema lat. thynnus ili thunnus < grč. ϑύννος) (tuna, plavorepa tuna; Thunnus ...

ušare

ušare (Hippoboscidae), por. parazitskih kukaca (muha) dvokrilaca (Diptera), duljine 1 do 8 mm, sploštena ...

ušenci

ušenci ili ušenjci (lisne uši; Aphididae), mali kukci polukrilci, dugi nekoliko milimetara. Tijelo im ...

|<  < (21)  22  23