Upit krv, pronađeno natuknica: 229

ihor

ihor (od grč. ἰχώρ: krv u žilama bogova; krvna sirutka), jedan od naziva za taljevinu, za koju se pretpostavlja ...

infarkt

infarkt (od latinski infarctus, particip prošli glagola infarcire: trpati, umetati), odumiranje ograničenoga ...

inzulin

inzulin (prema latinskom insula: otok), hormon β-stanica Langerhansovih otočića gušterače. Sastoji se ...

izmetine

izmetine (feces, fekalije, stolica), neprobavljeni i neapsorbirani dijelovi hrane i neki elementi iz ...

izvantjelesni krvni optok

izvantjelesni krvni optok (ekstrakorporalna cirkulacija), postupak kojim se za vrijeme operacije na ...

James, P(hyllis) D(orothy)

James [62721ẹimz], P(hyllis) D(orothy), engleska književnica (Oxford, 3. VIII. 1920 – Oxford, 27. XI. 2014). ...

Janovs’kyj, Jurij

Janovs’kyj [jano'ws’k616i], Jurij, ukrajinski književnik (Nečaïvka, danas Kirovogradska oblast, 27. VIII. 1902 ...

Jarrell, Randall

Jarrell [62721əre'l], Randall, američki pjesnik i kritičar (Nashville, Tennessee, 6. V. 1914 – Chapel Hill, ...

jednakonošci

jednakonošci (Isopoda), red rakova koji obuhvaća morske, slatkovodne i kopnene vrste, sploštena tijela, ...

jegulja

jegulja (možda prema grč. ἔγϰελυς ili lat. anguilla) (Anguilla anguilla), riba iz por. jegulja (Anguillidae), ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|