Upit kuga, pronađeno natuknica: 37

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

endemija

endemija (prema grč. ἔνδημος: domaći; unutrašnji), pojava neke bolesti koja zahvaća velik broj osoba ...

epidemija

epidemija (grč. ἐπıδημία: boravak na jednome mjestu), naglo obolijevanje većega broja ljudi na određenom ...

Gallait, Louis

Gallait [gale'], Louis (Joseph), belgijski slikar (Tournai, 10. V. 1810 – Bruxelles, 20. XI. 1887). ...

glad

glad, organski osjet složena karaktera, praćen obično osjećajem neugode. Osjet gladi u samom početku ...

hidrofiti

hidrofiti (hidro- + -fit), biljke koje su svojom građom i dinamikom razvoja prilagođene životu u vodi. ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Ipswich (Velika Britanija)

Ipswich [i'pswič], glavni grad grofovije Suffolk i luka na ušću rijeke Orwell u Sjeverno more, istočna ...

Jacobsen, Jens Peter

Jacobsen [ja'kɔbsən], Jens Peter, danski književnik (Thisted, 7. IV. 1847 – Thisted, 30. IV. 1885). ...

kositar

kositar (grč. ϰασσίτερος), simbol Sn (lat. stannum), kemijski element (atomski broj 50, relativna atomska ...

|<  1 (2)  3  4