Upit legija, pronađeno natuknica: 40

legija

legija (lat. legio, prema legere: sabrati, skupiti /pod oružjem/). 1. Vojna jedinica u starome Rimu; ...

Legija časti

Legija časti (franc. Légion d’honneur [ležj61533' dɔnœ:'ʀ]), francuski nacionalni red, koji se podjeljuje ...

legija stranaca

legija stranaca, posebne voj. postrojbe Francuske i Španjolske sastavljene od plaćenih dobrovoljaca ...

Arapska legija

Arapska legija, vojno-policijska snaga koju su osnovale britanske mandatne vlasti 1921. u protektoratu ...

bolnice

bolnice, zdravstvene ustanove stacionarnog tipa koje predstavljaju osnovne jedinice kurativnog dijela ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

centurion

centurion (lat. centurio, genitiv centurionis), zapovjednik osnovne postrojbe (centurije) u rim. vojsci; ...

Dollfuss, Engelbert

Dollfuss [dɔ'lfus], Engelbert, austrijski političar (Texing, 4. X. 1892 – Beč, 25. VII. 1934). Pripadao ...

Druz, Julije Cezar

Druz, Julije Cezar (latinski Iulius Caesar Drusus [ju:'li·us kại'sar dru:'sus], zvan Drusus iunior [~ ...

Ford, Aleksander

Ford, Aleksander, poljski filmski redatelj (Łódź, 24. XI. 1908 – Los Angeles, 4. IV. 1980). Na filmu ...

(1)  2  3  4