Upit leksikon, pronađeno natuknica: 84

Dillmann, August

Dillmann [di'lman], August, njemački orijentalist (etiopist) i protestantski teolog (Illingen, 25. IV. 1823 ...

Diogenijan

Diogenijan (grčki Διογενιανός, Diogenianós), grčki leksikograf (Herakleja Pontska, II. st.). Sastavio ...

Dragičević, Adolf

Dragičević, Adolf, hrvatski ekonomist (Zaostrog, 7. VIII. 1924 – Zaostrog, 20. VII. 2010). Diplomirao ...

Dragić, Nedeljko

Dragić, Nedeljko, hrvatski redatelj, animator, crtač stripova, karikaturist i ilustrator (Paklenica ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

enciklopedika

enciklopedika, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, odabirom i predstavljanjem ...

Ettinger, Josip

Ettinger [e'tin~], Josip, šumarski stručnjak (Nova Gradiška, 1822 – Zagreb, 5. II. 1908). Gimnaziju ...

Fališevac, Dunja

Fališevac, Dunja, hrvatska književna povjesničarka (Požega, 3. II. 1946). Studij jugoslavistike i komparativne ...

Fejér, György

Fejér [fε'je:r], György, madžarski povjesničar (Keszthely, 23. IV. 1766 – Pešta, 2. VI. 1851). Studirao ...

Focije

Focije (Fotije, grčki Φότıος, Phótios, latinizirano Photius), carigradski patrijarh i bizantski teolog ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9