Upit leksikon, pronađeno natuknica: 84

Pezo, Vladimir

Pezo, Vladimir, hrvatski pravnik (Lokvičići kraj Imotskog, 1. XI. 1937). Diplomirao je i magistrirao ...

Previšić, Jozo

Previšić, Jozo, hrvatski ekonomist (Bosanski Brod, 24. III. 1948). Diplomirao (1973) i doktorirao (1984) ...

Prpić, Ivan

Prpić, Ivan, hrvatski politolog (Boštanj, Slovenija, 15. XI. 1936 – Zagreb, 25. X. 2014). Diplomirao ...

Puhovski, Žarko

Puhovski, Žarko, hrvatski filozof i politolog (Zagreb, 15. XII. 1946). Studirao fiziku u Zagrebu i filozofiju ...

reformacija

reformacija (lat. reformatio: preobrazba; poboljšanje), u općem značenju, svaki pokret za obnovu i usavršavanje ...

Riđanović, Josip

Riđanović, Josip, hrvatski geograf (Muo, Boka kotorska, 28. X. 1929 – Muo, Boka kotorska, 24. VII. 2009). ...

Riemann, Hugo

Riemann [ri:'man], Hugo, njemački muzikolog (Grossmehlra, 18. VII. 1849 – Leipzig, 10. VII. 1919). Isprva ...

Sachs, Curt

Sachs [sæks], Curt, američki muzikolog njemačko-židovskog podrijetla (Berlin, 29. VI. 1881 – New York, ...

Sala, Marius

Sala [sa'la], Marius, rumunjski lingvist, romanist (Vaşcău, 8. IX. 1932 – Bukurešt, 19. VIII. 2018). ...

Schrader, Otto

Schrader [šra:'dəɹ], Otto, njemački indoeuropeist (Weimar, 28. III. 1855 – Breslau, danas Wrocław, 21. III. 1919). ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9