Upit lengyelska kultura, pronađeno natuknica: 3

lengyelska kultura

lengyelska kultura [lε'n61544εl~], više kasnoneolitičkih i ranoeneolitičkih kultura raširenih na području ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

metalurgija

metalurgija (prema grč. μεταλλoυργεĩν: kopati rude), znanost o dobivanju i primjeni metala i njihovih ...