Upit leukociti, pronađeno natuknica: 17

krvna slika

krvna slika (hemogram), određivanje broja krvnih stanica i hemoglobina u litri krvi uz opis izgleda ...

krvne stanice

krvne stanice (krvna tjelešca), mikroskopski vidljivi, oblikovani elementi koji se nalaze u krvnoj plazmi. ...

kultura

kultura (lat. cultura: obrađivanje /zemlje/; njega /tijela i duha/; oplemenjivanje; poštovanje). 1. ...

leukemije

leukemije (leuk- + -emija), skupina progresivnih zloćudnih bolesti krvotvornih organa, koje obilježava ...

matične stanice

matične stanice, stanice koje su sposobne pretvoriti se (diferencirati se) u više od 200 tipova ili ...

transfuzija krvi

transfuzija krvi (lat. transfusio: prelijevanje), postupak liječenja krvnim pripravcima (lijekovima ...

upala

upala (inflamacija), lokalni ili opći obrambeni odgovor živoga tkiva na vanjske ili unutar. štetne podražaje. ...

|<  1 (2)