Upit magnetizam, pronađeno natuknica: 34

CGS-sustav

CGS-sustav, sustav mjernih jedinica, koji se upotrebljavao od 1881. do 1980., prethodnik Međunarodnoga ...

Chapman, Sydney

Chapman [čæ'pmən], Sydney, britanski geofizičar i matematičar (Eccles, 29. I. 1888 – Boulder, SAD, 16. VI. 1970). ...

Curie, Pierre

Curie [kyʀi'], Pierre, francuski fizičar (Pariz, 15. V. 1859 – Pariz, 19. IV. 1906). Suprug Marie Curie-Skłodowske, ...

elektrodinamičko djelovanje

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. ...

feromagnetizam

feromagnetizam (fero- + magnetizam), pojava snažnog magnetiziranja pojedinih tvari, tzv. feromagnetika: ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

Freycinet, Louis-Claude de Saulces de

Freycinet [fʀεsinε'], Louis-Claude de Saulces de, francuski pomorac, istraživač i kartograf (Montélimar, ...

Galathea

Galathea [galate:'a], danska oceanografska ekspedicija koja je istoimenim brodom od 15. X. 1950. do ...

Gilbert, William

Gilbert [gi'lbət], William, engleski fizičar i liječnik (Colchester, 24. V. 1544 – London ili Colchester, ...

Goodenough, John Bannister

Goodenough [gu'dinʌf], John Bannister, američki fizičar (Jena, Njemačka, 25. VII. 1922). Diplomirao ...

|<  1 (2)  3  4