Upit magnetsko polje, pronađeno natuknica: 89

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

Crookes, William

Crookes [kruks], William, engleski fizičar i kemičar (London, 17. VI. 1832 – London, 4. IV. 1919). Od ...

divovski magnetootpor

divovski magnetootpor (gigantski magnetootpor, također GMR, od engl. giant magnetoresistance), pojava ...

električna struja

električna struja. 1. Osnovna fizikalna veličina (znak I) kojom se opisuje strujanje čestica nabijenih ...

električna zavojnica

električna zavojnica (induktivni otpornik), električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električno polje

električno polje, prostor u kojem električne sile djeluju na čestice nabijene električnim nabojem. Jakost ...

elektromagnet

elektromagnet (elektro- + magnet), naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9