Upit magnetsko polje, pronađeno natuknica: 92

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

elektronska optika

elektronska optika, grana fizike koja se bavi upravljanjem snopom elektrona s pomoću električnoga i ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

Ettingshausenov efekt

Ettingshausenov efekt [ε'tiŋshauzən~] (po austrijskom fizičaru Albertu von Ettingshausenu, 1850–1932), ...

feromagnetizam

feromagnetizam (fero- + magnetizam), pojava snažnog magnetiziranja pojedinih tvari, tzv. feromagnetika: ...

Ferraris, Galileo

Ferraris [fer:a:'ris], Galileo, talijanski fizičar (Livorno Ferraris, 31. X. 1847 – Torino, 7. II. 1897). ...

Fjodorov, Jevgenij Konstantinovič

Fjodorov (Fëdorov) [f’o'dərəf], Jevgenij (Evgenij) Konstantinovič, ruski geofizičar (Bender, Moldavija, ...

Galileo

Galileo, američka svemirska letjelica, prva letjelica u orbiti oko Jupitera. Nazvana je po Galileu Galileiju, ...

Ganimed (satelit)

Ganimed (Ganymede), Jupiterov satelit, najveći satelit u Sunčevu sustavu (promjera 5262 km), 8% veći ...

Gauss, Carl Friedrich

Gauss (njemački Gauß) [gạus], Carl Friedrich, njemački matematičar i astronom (Braunschweig, 30. IV. 1777 ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10