Upit međa, pronađeno natuknica: 44

đerv

đerv, staroslavenski naziv (ĵervь) za dvanaesto slovo stare glagoljične azbuke (), koje ...

gromača

gromača, vrsta suhozida, zid od netesana kamena slagana bez uporabe veziva; prastari način obzidavanja ...

halva

halva ili alva (arap. ḥalwā, od ḥalāwa: slatkoća; usp. tur. helva), slatko jelo od pšeničnog brašna, ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Istarski razvod

Istarski razvod, hrvatski glagoljični pravni spomenik, izvorno nastao u središnjoj Istri između 1275. ...

izvanparnični postupak

izvanparnični postupak (lat. iurisdictio non contentiosa: izvanparnična sudbenost), izvanredni put ...

kajkavsko narječje

kajkavsko narječje, jedno od triju narječja (uz čakavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika, nazvano prema ...

konditorski proizvodi

konditorski proizvodi (prema lat. conditor, od condire: začiniti, zasladiti), visokokalorični prehrambeni ...

Korzika

Korzika (francuski Corse [kɔʀs]), francuski otok u Sredozemnome moru; 8680 km2, 305 674 st. (2009). ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

|<  1 (2)  3  4  5