Upit metar, pronađeno natuknica: 72

Metarski sustav jedinica

Metarski sustav jedinica, uređeni skup mjernih jedinica, nastao u Francuskoj 1795. kako bi se stvorio ...

mjerne jedinice

mjerne jedinice, odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednosti mjernih (fizikalnih) veličina ...

MKSA-sustav

MKSA-sustav ili Giorgijev sustav [62721o'r62721i~], sustav mjernih jedinica koji se osnivao na četirima osnovnim ...

molarni volumen

molarni volumen (znak Vm), fizikalna veličina definirana kao količnik volumena V i količne tvari n, ...

moment inercije

moment inercije (moment tromosti) (znak I), fizikalna veličina koja opisuje inerciju čestice ili krutoga ...

moment sile

moment sile (zakretni moment) (znak M), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzrok kutne akceleracije; ...

obodna brzina

obodna brzina (orbitalna brzina, tangencijalna brzina) (znak v), brzina gibanja neke materijalne točke ...

oborina

oborina (padalina, padavina), voda koja u tekućem ili čvrstom agregatnom stanju pada iz oblaka na tlo ...

obujam

obujam ili volumen (lat. volumen: zavoj, svitak) (znak V), veličina definirana mjera prostora što ga ...

optička moć

optička moć (jakost leće) (znak j), fizikalna veličina koja opisuje divergiranje ili konvergiranje zraka ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8