Upit metar, pronađeno natuknica: 72

Owen, Wilfred

Owen [61595uin], Wilfred, engleski pjesnik (Oswestry, Shropshire, 18. III. 1893 – kanal Sambre–Oise, Francuska, ...

paralelizam

paralelizam (prema lat. parallelus < grč. παράλληλος: jedan do drugoga, usporedan). 1. U filozofiji, ...

ploština

ploština (znak P), kadšto nazvana površina, fizikalna veličina koja opisuje mjeru dijela neke plohe. ...

pramjera

pramjera ili etalon (franc. étalon < franački stalo: uzorak), mjera, mjerilo, usporedbena tvar ili ...

prijeđeni put

prijeđeni put (prevaljeni put) (znak s), fizikalna veličina jednaka duljini putanje između početnoga ...

protok

protok (znak q), fizikalna veličina koja opisuje količinu nekoga fluida što protječe promatranim presjekom ...

rekombinacijski koeficijent

rekombinacijski koeficijent (znak α), fizikalna veličina koja opisuje rekombinaciju pozitivnih iona ...

ritam

ritam (lat. rhythmus < grč. ῥυϑμός: mjera vremena, takt), ponavljanje određenih pojava u pravilnim vremenskim ...

Schwarz, David

Schwarz [švarc], David, hrvatski konstruktor i trgovac madžarskog podrijetla (Keszthely, Madžarska, ...

Seferis, Jorgos

Seferis, Jorgos (Giṓrgos Sephérēs [sefe'ris], pravo ime Georgios Seferiadis/Geṓrgios Sepheriádēs), ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8