Upit mikroskop, pronađeno natuknica: 28

mikrostruktura

mikrostruktura (mikro- + struktura), u osnovnom značenju, struktura tvari vidljiva samo uz pomoć pomagala ...

objektiv

objektiv (prema srednjovj. lat. obiectivus: predmetan), leća ili sustav leća kroz koje zrake svjetlosti ...

okular

okular (njem. Okular, prema kasnolat. ocularis: očni, od lat. oculus: oko), leća ili sustav leća što ...

Pilar, Gjuro

Pilar, Gjuro, hrvatski geolog i paleontolog (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 22. IV. 1846 – Zagreb, ...

Purkyně, Jan Evangelista

Purkyně [pu'rkińe], Jan Evangelista, češki fiziolog (Libochovice, 17. XII. 1787 – Prag, 28. VII. 1869). ...

Ruska, Ernst

Ruska [ru'ska], Ernst, njemački fizičar (Heidelberg, 25. XII. 1906 – Berlin, 27. V. 1988). Diplomirao ...

Stiernhielm, Georg

Stiernhielm [šæ:'ṇ·jεlm], Georg (pravo ime Jöran Olofsson, zvan i Georgius Olai i Göran Lilia), švedski ...

zviježđe

zviježđe, imenovani dio nebeske sfere koji sadrži prepoznatljiv sklop zvijezda (obično obris životinje, ...

|<  1  2 (3)