Upit mioglobin, pronađeno natuknica: 7

mioglobin

mioglobin (mio- + [hemo]globin), hemoprotein u mišićnim stanicama koji s hemoglobinom sudjeluje u prijenosu ...

bioanorganska kemija

bioanorganska kemija ili anorganska biokemija, znanost o funkciji anorganskih iona, posebice iona metala, ...

hemoproteini

hemoproteini (hemo- + protein), proteini koji u svojem sastavu sadrže hem. To su stanični prenositelji ...

histidin

histidin (prema grč. ıστίον: osnova tkanja, tkanje), C6H9N3O2, esencijalna proteogena aminokiselina ...

Mössbauerov efekt

Mössbauerov efekt [mœ'sbauəɹ~] (po Rudolfu Ludwigu Mössbaueru), emisija i apsorpcija gama-zračenja bez ...

prostetička skupina

prostetička skupina (prema grč. πρόσϑεσις: dodavanje), neproteinska skupina atoma vezana na proteine. ...

Theorell, Axel Hugo Theodor

Theorell [teurε'l], Axel Hugo Theodor, švedski biokemičar (Linköping, 6. VII. 1903 – Stockholm, 15. VII. 1982). ...