Upit monoksil, pronađeno natuknica: 4

monoksil

monoksil (mono- + grč. ξύλoν: drvo) →  ladva ...

ladva

ladva, monoksilni čamac (monoksil)  izduben tesanjem ili paljenjem jednog ili dvaju komada debla; kadšto ...

piroga

piroga (francuski pirogue < španjolski piragua, iz karipskoga), čamac što ga koriste domorodci u različitim ...

srednje kameno doba

srednje kameno doba (mezolitik), prapovijesno razdoblje lovačko-skupljačkih zajednica i njihove kulture ...