Upit motiv, pronađeno natuknica: 367

Atalanta

Atalanta (grč. Ἀταλάντη, Atalántē), u grčkoj mitologiji, djevojka lovac. Prema jednoj verziji mita Atalanta ...

Atlant

Atlant ili Atlas (grčki Ἁτλας, Átlas, latinski Atlas, genitiv Atlantis), u grčkoj mitologiji, jedan ...

Atlantida

Atlantida (grčki Ἀτλαντίς, Atlantίs, latinski Atlantis, genitiv Atlantidis). 1. Prema grčkom mitu, ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

aurea aetas

aurea aetas [ạu're·a e:'ta:s] (lat.: zlatni vijek), u antičkoj mitskoj predodžbi, prvo doba nakon stvaranja ...

aždaja

aždaja (perz. ežderhā, eždehā, preko tur.), mitsko čudovište, golem gušter s pandžama na nogama, s repom ...

Bašćanska ploča

Bašćanska ploča (Baščanska ploča), najvažniji i jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika ...

Bellini, Giovanni

Bellini [bel:i:'ni], Giovanni (zvan Giambellino), talijanski slikar (?, oko 1431 – Venecija, 29. XI. 1516). ...

Beltrand Gallicus

Beltrand Gallicus [be'~ ga'likus] (Boltranius Francigena), francuski kipar koji je radio u Dubrovniku ...

Benn, Gottfried

Benn [bεn], Gottfried, njemački pjesnik i esejist (Mansfeld, 2. V. 1886 – Berlin, 7. VII. 1956). U svoje ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|