Upit motor s unutarnjim izgaranjem, pronađeno natuknica: 31

pokretač

pokretač, uređaj kojim se stavlja u pogon (pokreće ili upušta) motor s unutarnjim izgaranjem; razgovorno ...

starter

starter (engl.). 1. Uređaj kojim se stavlja u pogon motor s unutarnjim izgaranjem (→  pokretač). 2. ...

toplinski stroj

toplinski stroj, stroj koji pretvara toplinu u mehanički rad. Njegovi su glavni dijelovi spremnici topline ...

vitlo

vitlo, uređaj kojim se uže ili lanac namata na horizontalni ili vertikalni bubanj, pogonski užetnik ...

Wankelov motor

Wankelov motor [va'ŋkəl~], četverotaktni motor s unutarnjim izgaranjem s rotirajućim ekscentričnim klipom. ...

dizalice i dizala

dizalice i dizala, naprave ili strojevi za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Najstarija naprava ...

dizelski motor

dizelski motor (Dieselov motor), vrsta klipnog motora s unutarnjim izgaranjem kod kojega se gorivo ubrizgava ...

dvotaktni motor

dvotaktni motor, eksplozivni motor s ciklusom od dvaju taktova, kompresije i ekspanzije, a ispiranje, ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

električni automobil

električni automobil, automobil pokretan električnim motorom. U užem smislu pojam se odnosi ponajprije ...

|<  1 (2)  3  4