Upit naprezanje, pronađeno natuknica: 17

naprezanje

naprezanje. 1. Opiranje tijela djelovanju opterećenja koje dovodi do privremene (elastične) ili stalne ...

beton

beton (franc. béton < starofranc. betun: blato, šljunak, drobljenac < lat. bitumen), građevni materijal ...

biomehanika

biomehanika (bio- + mehanika). 1. Interdisciplinarna struka koja se bavi primjenom mehaničkih zakona ...

čvrstoća

čvrstoća, mehaničko svojstvo materijala da pruža otpor djelovanju sile. Materijali se sastoje od jednoga ...

faringitis

faringitis (grč. φάρυγξ: ždrijelo + -itis) (lat. pharyngitis), upala sluznice ždrijela, često u svezi ...

histereza

histereza (grč. ὑστέρησıς: manjak, zaostajanje), pojava da učinci nekoga djelovanja kasne u odnosu na ...

hod

hod, aktivno kretanje tijela naizmjeničnim pokretima donjih udova, što obično rezultira prenošenjem ...

Hookeov zakon

Hookeov zakon [huk~] (po Robertu Hookeu), fizikalni zakon koji opisuje ovisnost promjene oblika čvrstoga ...

miogeloza

miogeloza (mio- + gel + -oza) (geloza), vretenasto tvrdo odebljanje u skeletnome mišiću. Nastaje promjenom ...

modul elastičnosti

modul elastičnosti (Youngov modul) (po Thomasu Youngu) (znak E), fizikalna veličina koja opisuje koliko ...

(1)  2