Upit nastije, pronađeno natuknica: 3

nastije

nastije (od grč. ναστός: pritisnut), gibanja biljnih organa koja izazivaju vanjski čimbenici, a smjer ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

nutacija

nutacija (lat. nutatio: njihanje). 1. U fiziologiji bilja, autonomno gibanje što ga izazivaju procesi ...