Upit neutronski broj, pronađeno natuknica: 6

neutronski broj

neutronski broj (znak N), broj neutrona u atomskoj jezgri. Atomi istoga kemijskog elementa s različitim ...

atomski broj

atomski broj (protonski broj, redni broj elementa) (znak Z), broj protona u atomskoj jezgri, jednoznačno ...

maseni broj

maseni broj (nukleonski broj) (znak A), ukupan broj nukleona u atomskoj jezgri, koji je jednak zbroju ...

nuklid

nuklid (prema lat. nucleus: jezgra), skup svih atoma obilježenih građom svoje jezgre, tj. određenim ...

zatvorena ljuska

zatvorena ljuska, u nuklearnoj fizici, ljuska izrazito stabilne atomske jezgre kojoj atomski ili neutronski ...

volfram

volfram (njem. Wolfram, od Wolf: vuk + starovisokonjem. rām: nečist), simbol W (znanstv. lat. wolframium), ...