Upit obrazovanje, pronađeno natuknica: 216

Mattarella, Sergio

Mattarella [mat:are'l:a], Sergio, talijanski pravnik i političar (Palermo, 23. VII. 1941). Sin istaknutoga ...

Mayr, Johann Simon

Mayr [mại'əɹ], Johann Simon (Giovanni Simone), njemački skladatelj, pedagog i pisac o glazbi (Mendorf ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (akronim MBOR; engleski International Bank for Reconstruction and ...

Međunarodni statistički institut

Međunarodni statistički institut (engleski International Statistical Institute, akronim ISI), međunarodna ...

Međunarodno udruženje za razvoj

Međunarodno udruženje za razvoj (engleski International Development Association, akronim IDA), jedna ...

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti [mikela'n62721elo buonar:ɔ:'ti] (pravo ime Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni), ...

Mila-Milovac, Lidija

Mila-Milovac, Lidija (Lydia), hrvatska balerina (Beograd, 20. III. 1959). Baletno obrazovanje stekla ...

Milčinović, Vera - Tashamira

Milčinović, Vera - Tashamira, hrvatska plesačica i koreografkinja (Zagreb, 20. VIII. 1906 – Rodeo, California, ...

Mozart, Wolfgang Amadeus

Mozart [mo:'cart], (Johann Chrysostom) Wolfgang Amadeus, austrijski skladatelj (Salzburg, 27. I. 1756 ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|