Upit obrazovanje, pronađeno natuknica: 216

Musa, Salama

Musa, Salama (arapski Salāma Mūsá [mu:'sa:]), egipatski publicist, novinar i politički aktivist (Zakazik, ...

nacija

nacija (lat. natio: rod, pleme, narod), društvena zajednica koja se temelji na: a) uvjerenju svojih ...

Nádasdy, Tamás

Nádasdy [na:'dαšdi], Tamás (Toma), ugarski palatin i hrvatski ban (?, 1489 – Egervár, Madžarska, 2. VI. 1562). ...

Nasiri Husrav

Nasiri Husrav (perz. Abu Mu‘in 61664usraw Nāṣir-i), perzijski pisac (Balkh, 1004 – Badakhstan, 1088). Stekao ...

nastava

nastava, temeljni dio škol. rada u kojem se planski i organizirano provodi odgoj i obrazovanje učenika ...

nastavnik

nastavnik, profesionalna osoba koja planira i izvodi nastavu. Nastavnici se osposobljavaju na nastavničkim ...

Naumann, Johann Gottlieb

Naumann [nạu'man], Johann Gottlieb, njemački skladatelj i dirigent (Blasewitz kraj Dresdena, 17. IV. 1741 ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

Nkrumah, Kwame

Nkrumah (engl. izgovor [əŋkru:'mə]), Kwame, ganski političar (Nkroful, 18. IX. 1909 – Bukurešt, 27. IV. 1972). ...

notarijat

notarijat (srednjovj. lat. notariatus), ustanova koja se razvila u srednjem vijeku i traje do danas ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|