Upit ofsetni tisak, pronađeno natuknica: 9

ofsetni tisak

ofsetni tisak ili ofset (engl. offset), tehnika plošnoga neizravnoga tiska. U širem smislu, skupina ...

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokog tiska koja služi pretežito za otiskivanje ilustracija, revija, ...

fotolitografija

fotolitografija (foto- + litografija), fotomehanički postupak izradbe tiskovne forme za plošni tisak, ...

litografija

litografija (lito- + -grafija), najstarija tehnika plošnoga tiska, kojoj kao tiskovna forma služi kamena ...

plakat

plakat (njem. Plakat < niz. plakkaat < franc. placard), oblik vizualne komunikacije, slikovno-tekstualna ...

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...

tiskarstvo

tiskarstvo, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskanih proizvoda kao što su knjige, ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...

papir

papir (njem. Papier < lat. papyrum, papyrus < grč. πάπυρος: papirus) (srednjovj. lat. charta papyri, ...