Upit oko, pronađeno natuknica: 9780

Acosta, Uriel

Acosta [ako'sta], Uriel (pravo ime Gabriel da Costa [~ dɐkɔ'štɐ]), židovski i portugalski filozof (Porto, ...

Acquarossa

Acquarossa [ak:uaro's:a], etruščansko naselje iz VII. i VI. st. pr. Kr., sjeveroistočno od Viterba, ...

Acta Apostolicae sedis

Acta Apostolicae sedis [a:'kta ~to'lice: se:'~ ] (lat.: Akti Apostolske stolice), službeni vjesnik Državnog ...

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta ~ta'nika kro·a:'tika], prvi i jedini botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

Action Française

Action Française [aksj61533' fʀ8118sε:'z] (franc.: francuska akcija) (puni naziv Ligue d’action française), ...

Adalbert Babenbergovac

Adalbert Babenbergovac (nazvan Pobjednički), austrijski markgrof (? – Melk, 26. V. 1055). Vlast u Istočnoj ...

Adam, Guillaume

Adam [ad8118'], Guillaume (latinizirano Guillelmus Adae), svećenik (južna Francuska, oko 1270 – Bar, 1341). ...

Adam de Saint-Victor

Adam de Saint-Victor [ad8118' də s63338 viktɔ:'ʀ], francuski glazbenik i latinski pjesnik (Bretanja, oko 1122 ...

Adameşteanu, Gabriela

Adameşteanu [adamešteạ'nu], Gabriela, rumunjska književnica (Târgu Ocna, 1. IV. 1942). Pripada naraštaju ...

Adamič, Bojan

Adamič, Bojan, slovenski skladatelj i dirigent (Ribnica, Dolenjska, 9. VIII. 1912 – Ljubljana, 3. XI. 1995). ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|