Upit oliver cromwell, pronađeno natuknica: 7

Cromwell, Oliver

Cromwell [krɔ'mwəl], Oliver, engleski državnik (Huntingdon, 25. IV. 1599 – London, 3. IX. 1658). Bio ...

Cooper, Samuel

Cooper [ku:'pə], Samuel, engleski minijaturist (London, 1608 – London, 5. V. 1672). Sljedbenik A. van ...

Firth, Charles Harding

Firth [fə:ϑ], Charles Harding, britanski povjesničar (Sheffield, 16. III. 1857 – Oxford, 19. II. 1936). ...

Lunačarski, Anatolij Vasiljevič

Lunačarski (Lunačarskij) [lunača'rsk’ij], Anatolij Vasiljevič (Vasil’evič), ruski političar i književnik ...

Morley, John, Viscount of Blackburn

Morley [mɔ:'li], John, Viscount of Blackburn, britanski političar, publicist i književnik (Blackburn, ...

Worcester (Velika Britanija)

Worcester [wu'stə], glavni grad grofovije Worcestershire u zapadnoj Engleskoj, na obali Severna; 100 153 st. ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...