Upit optika, pronađeno natuknica: 26

elektronski mikroskop

elektronski mikroskop, uređaj kojim se, s pomoću uskog snopa elektrona, dobiva uvid u mikrostrukturu ...

fatamorgana

fatamorgana (tal. Fata Morgana, od franc. Morgane la fée: vila Morgana; engl. Morgan le Fay). 1. Mitološki ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Gide, André

Gide [žid], André, francuski književnik (Pariz, 22. XI. 1869 – Pariz, 19. II. 1951). Puritanski odgojen ...

Gregory, James

Gregory [gre'gəri], James, škotski matematičar i astronom (Drumoak, XI. 1638 – Edinburgh, X. 1675). ...

Hubbleov svemirski teleskop

Hubbleov svemirski teleskop [hʌbl~] (po Edwinu Powellu Hubbleu), prvi veliki teleskop na umjetnom satelitu ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

leća (priroda i tehnika)

leća, predmet ili fizikalno polje kroz koje prolaze valovi ili snopovi čestica te, prolazeći, mijenjaju ...

magnezij

magnezij (srednjovj. lat. magnesia, prema imenu maloazijskog grada Magnesia ad Sipylum), simbol Mg (lat. ...

|<  1 (2)  3