Upit panegirik, pronađeno natuknica: 16

panegirik

panegirik (lat. panegyricus < grč. πανηγυριϰός, prema πανήγυρισ: skupština cijeloga naroda), pisani ...

Addison, Joseph

Addison [æ'disən], Joseph, engleski književnik, novinar i političar (Milstone, 1. V. 1672 – London, ...

Aristid, Publije Elije

Aristid, Publije Elije (grčki Πόπλιος Αἴλιος Ἀριστείδης, Póplios Aílios Aristeídēs), grčki sofist i ...

Cipiko, Ludovik

Cipiko, Ludovik (Alviz, Aloysius Cipicus), hrvatski humanist i pjesnik (Trogir, 16. IX. 1456 – Rim, ...

Divald, Ivan Martin

Divald, Ivan Martin, tiskar (?, 1743 – Osijek, 27. II. 1806). Tiskarski zanat učio u Beču, u Budimu ...

Dryden, John

Dryden [drại'dən], John, engleski književnik (Aldwinkle, 19. VIII. 1631 – London, 1. V. 1700). Nakon ...

Giordani, Pietro

Giordani [62721orda:'ni], Pietro, talijanski pisac (Piacenza, 1. I. 1774 – Parma, 2. IX. 1848). Do 1803. ...

Gundulić, Ivan

Gundulić, Ivan (Dživo; nadimak: Mačica), hrvatski pjesnik i dramatičar (Dubrovnik, 9. I. 1589 – Dubrovnik, ...

Indonezija

Indonezija (Republik Indonesia), država u jugoistočnoj Aziji; 1 910 931 km2. Obuhvaća veći dio Malajskog ...

Korip

Korip (latinski Flavius Cresconius Corippus [fla:'wi·us kresko'ni·us kori'p:us]), rimski pjesnik (okolica ...

(1)  2