Upit parazitologija, pronađeno natuknica: 1

parazitizam

parazitizam (prema parazit), oblik životne zajednice u kojem nametnički organizam (parazit) živi na ...