Upit pigmenti, pronađeno natuknica: 30

dišni organi

dišni organi ili respiratorni organi (kasnolat. respiratorius: koji služi za disanje), skup organa i ...

euglena

euglena (eu- + grč. γλήνη: zjenica; očna šupljina) (Euglena), rod biljnih slatkovodnih bičaša iz razreda ...

fikoeritrin

fikoeritrin (grč. φῦϰος: alga + ἐρυϑρός: crven), crveni pigment u crvenih alga koji prekriva klorofil ...

guma

guma (njem. Gummi < lat. gummi, cummi(s) < grč. ϰόμμı, prema staroegipatskomu kema, kemai: mirišljava ...

klorofil

klorofil (kloro- + -fil) (biljno zelenilo), zeleni biljni pigment, nuždan u procesu fotosinteze, smješten ...

krom

krom (od grč. χρῶμα: boja), simbol Cr (lat. chromium), kemijski element iz skupine prijelaznih elemenata ...

krv

krv, prijenosna tekućina koju srce, ili ekvivalentni organ u nižih životinja, dovodi do svih dijelova ...

ksantofili

ksantofili (grč. ξανϑός: žućkast, smeđ + -fil), žuti do smećkasti pigmenti, oksidacijski produkti karotena, ...

lazure

lazure (njem. Lasur < srednjovj. lat. lazur/um/: azur, modrina), poluprozirne boje za zaštitu i uljepšavanje ...

linoleum

linoleum (engl. linoleum, od lat. linum: lan + oleum: ulje), savitljiv kompozitni materijal za obloge ...

|<  1 (2)  3