Upit ples, pronađeno natuknica: 228

kor

kor (lat. chorus < grč. χορός). 1. U helensko doba, prvotno prostor oko oltara na kojem su se izvodili ...

koreja

koreja (grč. χορεία: ples) (lat. choreia), naziv za specifične poremećaje pokreta koji se javljaju mimo ...

kotiljon

kotiljon (franc. cotillon: podsuknja, umanjenica od cotte: haljina), društveni ples parova, srodan četvorki. ...

Kuba (država)

Kuba (República de Cuba), srednjoamerička država i najveći otok (Cuba) u skupini Velikih Antila; pruža ...

kumpanija

kumpanija ili kumpanjija (od tal. compagnia: društvo; skupina; družba), naziv za običaj koji se izvodio ...

Kupčina

Kupčina, potok, lijevi pritok Kupe; dug je 56 km, porječje obuhvaća 614,4 km2. Izvire u Žumberačkoj ...

Laban, Rudolf von

Laban [lα'bαn], Rudolf von, plesač, koreograf i pedagog madžarskog podrijetla (Bratislava, 15. XII. 1879 ...

labirint

labirint (lat. labyrinthus < grč. λαβύρıνϑος, od korijena koji je sadržan u lidijskom ili karijskom ...

Lado

LADO, profesionalni hrvatski folklorni ansambl, osnovan 1949. u Zagrebu kao Državni zbor narodnih plesova ...

linđo

linđo, hrvatski narodni ples, poskočica, raširen na području nekadašnje Dubrovačke Republike (od Konavala ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >