Upit ples, pronađeno natuknica: 235

bugaku

bugaku (jap.: ples, glazba), japanski ceremonijalni dvorski ples, dio tradicionalne glazbe japanskoga ...

Camargo, Marie Anne

Camargo [kamaʀgọ'], Marie Anne (pravo prezime de Cupis de Camargo), francuska balerina španjolskog podrijetla ...

Carpeaux, Jean-Baptiste

Carpeaux [kaʀpọ'], Jean-Baptiste, francuski kipar i slikar (Valenciennes, 11. V. 1827 – Courbevoie, ...

Çelebi, Ali

Çelebi [čε'lεbi], Ali (Avni), turski slikar (Istanbul, 1. III. 1904 – Istanbul, 29. VIII. 1993). Školovao ...

Charrat, Janine

Charrat [šaʀa'], Janine, francuska balerina, koreografkinja i pedagoginja (Grenoble, 24. VII. 1924 – ...

Cheyenne (etnologija)

Cheyenne [šaiæ'n], sjevernoamerički indijanski narod iz algonkinske jezične porodice. Do XVIII. st. ...

Curel, François de

Curel [kyʀε'l], François de, francuski dramatičar (Metz, 10. VII. 1854 – Pariz, 26. IV. 1928). Kazalištu ...

ča-ča-ča

ča-ča-ča (španj. cha-cha-cha – onomatopejski), brzi društveni ples u 2/4 ili 4/4 mjeri; razvio se iz ...

čardaš

čardaš (madž. csárdás, od csárda: gostionica, krčma), madžarski pučki ples, popularan os. od sred. XIX. st. ...

čarlston

čarlston (engl. charleston [čα:'lstən]), društveni ples koji su uveli u modu američki Crnci. Pojavio ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|