Upit ples, pronađeno natuknica: 228

etnokoreologija

etnokoreologija (etno- + grč. χορός: kolo + -logija), specijalizirana koreološka znanstvena disciplina ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

Ferenčić, Zvonimir

Ferenčić, Zvonimir, hrvatski glumac (Garešnica, 21. II. 1925 – Zagreb, 8. X. 1998). Diplomirao 1952. ...

Fernandel

Fernandel [fεʀn8118dε'l] (pravo ime Fernand Contandin), francuski kazališni i televizijski glumac (Marseille, ...

fokstrot

fokstrot (engl. foxtrot: lisičji hod), društveni ples umjereno brza tempa u 4/4 mjeri sa sinkopiranim ...

folklor

folklor (engl. folklore, od folk: puk, narod i lore: nauk, znanje), stvaralaštvo utemeljeno na tradiciji ...

folkloristika

folkloristika, skup znanstvenih disciplina interdisciplinarno povezanih folklorom kao predmetom istraživanja; ...

Fuller, Loie

Fuller [fu'ləɹ], Loie, američka plesačica, koreografkinja i scenografkinja (Fullersburg, danas dio Hinsdalea, ...

gagaku

gagaku, japanski tradicionalni dvorski glazbeno-plesni oblik podrijetlom iz Kine; u Japan stigao prije ...

Ganza, Ivica

Ganza, Ivica (Ivo), hrvatski baletni plesač (Ložišća na Braču, 22. II. 1930). Od 1946. do 1950. bio ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|