Upit ples, pronađeno natuknica: 235

Eskimi

Eskimi (labradorski algonkinski: oni koji jedu sirovo meso ili, prema novijim tumačenjima, oni koji ...

Estonci

Estonci (estonski Eesti), baltički narod ugrofinske skupine, oko 1 500 000 pripadnika, pretežito u Estoniji, ...

etnokoreologija

etnokoreologija (etno- + grč. χορός: kolo + -logija), specijalizirana koreološka znanstvena disciplina ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

Ferenčić, Zvonimir

Ferenčić, Zvonimir, hrvatski glumac (Garešnica, 21. II. 1925 – Zagreb, 8. X. 1998). Diplomirao 1952. ...

Fernandel

Fernandel [fεʀn8118dε'l] (pravo ime Fernand Contandin), francuski kazališni i televizijski glumac (Marseille, ...

fokstrot

fokstrot (engl. foxtrot: lisičji hod), društveni ples umjereno brza tempa u 4/4 mjeri sa sinkopiranim ...

folklor

folklor (engl. folklore, od folk: puk, narod i lore: nauk, znanje), stvaralaštvo utemeljeno na tradiciji ...

folkloristika

folkloristika, skup znanstvenih disciplina interdisciplinarno povezanih folklorom kao predmetom istraživanja; ...

Fuller, Loie

Fuller [fu'ləɹ], Loie, američka plesačica, koreografkinja i scenografkinja (Fullersburg, danas dio Hinsdalea, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|