Upit plin, pronađeno natuknica: 300

plin

plin, tvar u plinovitom agregatnom stanju u kojem ne pokazuje nikakvu strukturnu uređenost i nema određen ...

degenerirani plin

degenerirani plin (degenerirana tvar), stanje iznimno gustoga plina u kojem su atomske strukture urušene, ...

Fermijev plin

Fermijev plin, model elektronskog plina u metalima što ga tvore elektroni koje atomi u kristalnoj rešetki ...

gradski plin

gradski plin →  destilacijski plinovi ...

grotleni plin

grotleni plin →  visoka peć ...

idealni plin

idealni plin, plin koji bi strogo slijedio osnovne plinske zakone i jednadžbu stanja idealnoga plina, ...

močvarni plin

močvarni plin →  metan ...

prirodni plin

prirodni plin, smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ...

rasvjetni plin

rasvjetni plin →  destilacijski plinovi ...

vodeni plin

vodeni plin →  generatorski plinovi ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|