Upit plin, pronađeno natuknica: 296

Rusija

Rusija (Rossija, ruski Россия; Ruska Federacija/Rossijskaja Federacija, ruski Российская Федерация), ...

Sahalin

Sahalin [səhal’i'n] (Сахалин), otok uz sjeveroistočnu obalu Azije, Rusija; 76 400 km2. Glavni je sastavni ...

Saridja, Velimir

Saridja [sa'ri62720a], Velimir, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Zagreb, 24. IV. 1924 – Zagreb, 24. IV. 1989). ...

Sarnia

Sarnia [sα:'ɹniə], grad u jugoistočnoj Kanadi, u pokrajini Ontario; 71 594 st. (2016). Luka je na plovnome ...

Scheele, Carl Wilhelm

Scheele [še:'lə], Carl Wilhelm, švedski ljekarnik i kemičar njemačkog podrijetla (Stralsund, pokrajina ...

Schwedt

Schwedt [šve:t] (Schwedt/Oder), grad u saveznoj zemlji Brandenburg, Njemačka, oko 80 km sjeveroistočno ...

selenij

selenij (znanstv. lat. selenium, prema grč. σελήνη: Mjesec), simbol Se, kemijski element srodan sumporu ...

Siemens-Martinova peć

Siemens-Martinova peć [zi:'məns maʀt63338'~], plamena peć za proizvodnju čelika od tekućega ili čvrstoga ...

sigurnosni ventil

sigurnosni ventil, uređaj koji osigurava da tlak u nekoj posudi, kotlu, radnom cilindru, cjevovodu i ...

silicij

silicij (prema lat. silex, genitiv silicis: kremen, tvrdi kamen), simbol Si (znanstv. lat. silicium), ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30