Upit plin, pronađeno natuknica: 298

tekućina

tekućina (kapljevina), tvar u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...

teret

teret. 1. U prometu, roba ukrcana radi prijevoza u neko prijevozno sredstvo (kopneno, pomorsko, riječno ...

termodinamički proces

termodinamički proces, proces promjene stanja nekog termodinamičkoga sustava opisan s pomoću makroskopskih ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

Tjumenj

Tjumenj (Tjumen’ [t’um’e'n’], Тюмень), grad u zapadnom Sibiru na rijeci Turi (pritok Tobola), Rusija; ...

tlak

tlak. 1. Skalarna fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu, definirana ...

Tokyo Electric Power Company

Tokyo Electric Power Company [t61595u'kiəu ile'ktrik pạuə kʌ'mpəni] (akronim TEPCO), vodeća japanska tvrtka ...

toplana

toplana, postrojenje za pripremu vrele vode ili pare za daljinsko grijanje stambenih blokova i javnih ...

toplinski stroj

toplinski stroj, stroj koji pretvara toplinu u mehanički rad. Njegovi su glavni dijelovi spremnici topline ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30