Upit plin, pronađeno natuknica: 297

deuterij

deuterij (grč. δεύτερος: drugi), teški vodik, kemijski simbol 2H ili D, plin kojemu su atomi stabilni ...

diazo-spojevi

diazo-spojevi (di- + azo-, od franc. azote: dušik), organski spojevi u kojima je skupina –N2 vezana ...

diklormetan

diklormetan (di- + klor + metan) (metilen-klorid), CH2Cl2, tekućina niska vrelišta (40 °C). Otapa ulja ...

divlji oganj

divlji oganj (lat. ignis fatuus), pojava koja katkad nastaje noću nad močvarnim vodama: palucanje blijedih ...

dušik

dušik, simbol N (nitrogenium), kemijski element (atomski broj 7, relativna atomska masa 14,0067, stabilni ...

dvotaktni motor

dvotaktni motor, eksplozivni motor s ciklusom od dvaju taktova, kompresije i ekspanzije, a ispiranje, ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

električna struja

električna struja. 1. Osnovna fizikalna veličina (znak I) kojom se opisuje strujanje čestica nabijenih ...

elektrofiltracija

elektrofiltracija (elektro- + filtracija), operacija procesne tehnike kojom se djelovanjem elektrostatičkih ...

elektrolitska disocijacija

elektrolitska disocijacija, rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|