Upit plin, pronađeno natuknica: 297

energetska kriza

energetska kriza, nestabilnost i poremećaji na suvremenome svjetskom tržištu energije. S obzirom na ...

energetski izvori

energetski izvori, prirodne tvari i pojave koje se uz primjereno tehničko rješenje i ekonomičnost mogu ...

etan

etan (prema eter), zasićeni ugljikovodik, H3C–CH3, drugi član homolognoga niza zasićenih alifatskih ...

etilen

etilen (eten) (prema etil), nezasićeni ugljikovodik, prvi član homolognoga niza alkena, H2C = CH2. Bezbojan, ...

etilen-oksid

etilen-oksid (oksiran, epoksietan), tročlani ciklički eter (CH2)2O, bezbojan otrovan i zapaljiv plin, ...

fenjer

fenjer (tur. fener, fenar, od novogrč. φανάρı), staklom ili kojim drugim prozirnim materijalom uokvirena ...

Fermi, Enrico

Fermi [fe'rmi], Enrico, talijanski i američki fizičar (Rim, 29. IX. 1901 – Chicago, 28. XI. 1954). Jedan ...

Finnmark

Finnmark [fi'nmark] (laponski Finmárku), najsjevernija pokrajina u Norveškoj; 48 631 km2, 72 104 st. ...

fitohormoni

fitohormoni (fito- + hormon), biljni hormoni, tvari koje se stvaraju u vrlo malim količinama u pojedinim ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|