Upit plod, pronađeno natuknica: 328

limeta

limeta (franc. limette, deminutiv od lime < arap. līma: limun) (Citrus aurantifolia; C. limetta), zimzeleni ...

limun

limun (tal. limone < arap. laimūn < perz. līmūn) (Citrus limonum), vrsta roda Citrus, por. rutvica ...

listerioza

listerioza, zarazna, akutna bolest preživača (posebice ovaca), ali i drugih vrsta životinja te čovjeka, ...

litopedij

litopedij (lito- + grč. παıδίον: djetešce) (lat. lithopaedion), okamenjeni plod. Iznimno rijetka pojava ...

lobode

lobode (Chenopodiaceae), por. koja obuhvaća oko 110 rodova s približno 1500 vrsta jednogodišnjih i trajnih ...

lovor

lovor ili lovorika (Laurus nobilis), drvo ili grm iz por. lovora (Lauraceae), s ovalnim, kožastim zimzelenim ...

lucerna

lucerna ili lucerka (njem. Luzerne < franc. luzerne < okcitanski luzerno: krijesnica < lat. lucerna: ...

Lukijan

Lukijan (grčki Λουϰιανός, Loukianós), grčki retoričar i prozni pisac (Samozata, danas Samsat u Turskoj, ...

ljiljan

ljiljan ili lijer (lat. lilium < grč. λείρıον) (Lilium), biljni rod iz por. ljiljana (Liliaceae) sa ...

ljubice

ljubice (Violaceae), zeljaste ili drvenaste biljke s 20-ak rodova i približno 900 vrsta raširenih u ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|