Upit plod, pronađeno natuknica: 328

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

jaglaci

jaglaci ili jagorčevine (Primulaceae), por. biljaka sulatičnica kojoj pripada oko 30 rodova s približno ...

jagoda

jagoda (Fragaria), biljni rod s desetak vrsta iz por. ruža (Rosaceae) raširenih pretežito u sjevernom ...

japanska mušmula

japanska mušmula (Eriobotrya japonica), vazdazeleno istočnoazijsko drvo iz por. ruža (Rosaceae). Često ...

japanska sofora

japanska sofora (pagoda drvo; Sophora japonica), drvo iz por. leptirnjača (Fabaceae), podrijetlom iz ...

jasen

jasen (Fraxinus), rod bjelogoričnoga drveća, rjeđe grmlja, iz por. maslina (Oleaceae). Obuhvaća više ...

jezični savjetnici

jezični savjetnici, knjige koje sa standardnojezičnoga stajališta preporučuju koje su jezične jedinice ...

ježika

ježika (Echinophora spinosa), jednogodišnja sredozemna biljka iz por. štitarki (Apiaceae). Ima sastavljene ...

judini rogači

judini rogači, šiške nalik na plod rogača koje nastaju na listu smrdljike (Pistacia terebinthus) od ...

kaćuni

kaćuni (Orchidaceae), biljna por. jednosupnica s lijepim, vrlo osebujnim cvjetovima. U biljnome svijetu ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|