Upit plod, pronađeno natuknica: 328

kadulja

kadulja (kuš, žalfija; Salvia), biljni rod s više od 500 vrsta jednogodišnjih i trajnih zeleni, polugrmova ...

kaki

kaki (jap.) (Diospyros kaki), listopadna biljka iz por. draguna (Ebenaceae) podrijetlom iz Japana i ...

kaktusi

kaktusi (znanstv. lat. cactus, od grč. ϰάϰτος: bodljikava trava) (Cactaceae), por. s približno 130 rodova ...

kamenike

kamenike (Saxifragaceae), por. višegodišnjih, rijetko jednogodišnjih zeleni, grmova i drveća s izmjenično, ...

kapar

kapar (njem. Kaper < tal. cappero < lat. capparis < grč. ϰάππαρıς) (Capparis), biljni rod s više od ...

karagana

karagana (ruski, iz turkijskoga) (Caragana), rod listopadnih grmova iz por. leptirnjača (Fabaceae), ...

karanfil

karanfil (tur. < arap. qaranful < grč. ϰαρυόφυλλον) ili klinčić (Dianthus), biljni rod s približno 300 ...

karanfili

karanfili (prema karanfil) (Caryophyllaceae), biljna por. prostolatičnih dvosupnica (Magnoliatae, Dicotyledoneae) ...

karija

karija (prema grč. ϰάρυον: orah, jezgra) (hikori, pekan; Carya), rod listopadnog drveća iz por. oraha ...

karminativi

karminativi (prema srednjovj. lat. carminare: čarati, vračati) (carminativa), sredstva protiv nadutosti ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|