Upit polarizacija dielektrika, pronađeno natuknica: 8

polarizacija dielektrika

polarizacija dielektrika, razmicanje pozitivnog i negativnog električnog naboja dijelova čestica koje ...

električni dipolni moment

električni dipolni moment (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje svojstvo čestica s razdvojenim ...

pol

pol (od lat. polus < grč. πόλος: os, stožer), istaknuti položaj, točka koja miruje tijekom vrtnje, istaknuto ...

polarna molekula

polarna molekula, molekula kojoj središta pozitivnog i negativnog električnog naboja nisu u istoj točki, ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

električna polarizacija

električna polarizacija (vektor polarizacije) (znak P), vektorska fizikalna veličina koja opisuje koliki ...

Lorentz, Hendrik Antoon

Lorentz [lo:'rənc], Hendrik Antoon, nizozemski teorijski fizičar (Arnhem, 18. VII. 1853 – Haarlem, 4. II. 1928). ...

polarizacija

polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer), usmjeravanje u suprotne ...