Upit poliomijelitis, pronađeno natuknica: 5

poliomijelitis

poliomijelitis (grčki πολιός: siv + mijelitis) (dječja paraliza, Heine-Medinova bolest; poliomyelitis), ...

cijepljenje (medicina)

cijepljenje (vakcinacija), unošenje živih, dovoljno oslabljenih ili mrtvih uzročnika zaraznih bolesti ...

dječje bolesti

dječje bolesti, bolesti (većinom zarazne) od kojih obolijevaju pretežito djeca. Najčešće su ospice, ...

enteroviroze

enteroviroze (enterovir[us] + -oza), bolesti uzrokovane enterovirusima. Različite su, ovisno o tipu ...

Salk, Jonas Edward

Salk [sɔ:k], Jonas Edward, američki mikrobiolog (New York, 28. X. 1914 – La Jolla, 23. VI. 1995). Diplomirao ...